Træskulptur.dk

Til dig som har fået en "Klimakrabat"


Og ikke helt ved hvad det går ud på.

Deres mission er at gøre os alle opmærksomme på at vi har et valg.

De første blev uddelt i forbindelse med Svendborg kommune og Go2Greens klimapris uddeling i sep. 2022 Med tiden kommer der flere.


Der findes to slags figurer.

En positiv og en negativ. Måske har du en af hver. Ellers kan du nok se hvilken type du har. 


Sådan gør du:


Tag et billede af en figur i en klima sammenhæng.

-Noget som er en positivklimahandling.

Og/eller

-Noget som kunne gøres bedre.


-Læg billederne op på instagram, Facebook eller andre sociale medier.

-Undgå kommentarer, lad billedet tale for sig selv.

Men skriv gerne #Klimakrabat og fortæl hvem du har fået figurene af og hvem du giver figurerne videre til. (Link til socialmedie konto) så man kan finde deres historik på tværs af de mange profiler som laver opslag med dem.


God fornøjelse.
Yderligere uddybende forklaringen af konceptet:


Menneskeheden står i en vigtig tid.

Vi har fuldkommen overtaget jorden og det er vores adfærd som afgør om der er livsgrundlag til kommende generationer af såvel vores egen som alle andre arter på planeten.


Der skal selvfølgelig træffes store politiske beslutninger, men det endelige mål må være at alle mennesker tager ansvar for egne handlinger.


Derfor skal vi hjælpe hinanden til at blive helt bevidste i vores måde at være i verden på og konstant overveje om det vi gør er med til at bevæge os mod en bæredygtig fremtid.


De små klimakrabater er kommet til verden for at hjælpe os med at tage stilling og sætte billeder på vore handlingsmuligheder.


De vil bevæge sig på to planer. Fra hånd til hånd imellem mennesker i den fysiske verden. Og fra skærm til skærm på sociale medier i den virtuelle verden, som muligvis er vores bedste redskab til at skabe et mellemmenneskeligt samarbejde uden at skulle vente på lange politiske processer.


Må de få en lang og givtigrejse.


-Balder Mo 2022